LGBT

โทเค็น LGBT ของ Hornet เวอร์ชั่นทดสอบเปิดให้ใช้งานระหว่างเทศกาล World Pride

เพื่อเดินตามภารกิจในการเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีล่าสุด Hornet กลายเป็นเจ้าแรกที่เปิดใช้งานโทเค็น LGBT คู่กับ LGBT Wallet