Guadalajara

หนึ่งในสามเมืองนี้จะได้เป็นเจ้าภาพ Gay Games 2022 (เกย์ เกมส์)

งานกีฬาระดับโลกของกลุ่มรักร่วมเพศได้เปิดเผยรายชื่อเมืองที่มีสิทธิเป็นเจ้าภาพ 3 เมืองสุดท้าย ซึ่ง 2 ใน 3 เมืองนั้นไม่เคยเป็นเจ้าภาพเกย์เกมส์มาก่อน