Golden Globes

5 นักแสดงและศิลปินเพศทางเลือกกับการได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลลูกโลกทองคำ

นี่คือสิ่งที่นักแสดงและศิลปินเพศทางเลือกกล่าวหลังจากได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลลูกโลกทองคำปี 2019