ฆาตกรรม

เรื่องราวชีวิตของ Andrew Cunanan ที่จะเป็นโอกาสให้กลุ่มเพศทางเลือกได้พูดคุยถึงเรื่องสุขภาพจิต

เรื่องราวอาชญากรรมแห่งสหรัฐอเมริกาของ Ryan Murphy : โอกาสที่จะพูดถึงสุขภาพจิตของชุมชนเพศทางเลือก