Author: Sean Howell

โทเค็น LGBT ของ Hornet เวอร์ชั่นทดสอบเปิดให้ใช้งานระหว่างเทศกาล World Pride

เพื่อเดินตามภารกิจในการเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีล่าสุด Hornet กลายเป็นเจ้าแรกที่เปิดใช้งานโทเค็น LGBT คู่กับ LGBT Wallet

แบบสำรวจความสุขกับคำถามต่อ LGBT ทั่วโลก ‘คุณมีความสุขมากแค่ไหน’

งานวิจัยเรื่องความสุขและคุณภาพชีวิตของ LGBT เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนของเรา

ธนาคารในสหรัฐกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไม่เท่าเทียมต่อกลุ่ม LGBT

งานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าคู่เกย์มีโอกาสถูกปฏิเสธการจำนองมากกว่าคู่รักทั่วไปถึง 73% และถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเช่นกัน