Author: Luke A. Gardner

คอมมิวนิสต์ในจีนเลิกใช้คำว่า ‘คู่หู’ เพราะเกย์ในประเทศเริ่มใช้คำนี้กันมากขึ้น

คำว่าคู่หูถูกใช้ในกลุ่มเกย์ชาวจีนมากขึ้น และนั่นทำให้ผู้นำคอมมิวนิสต์เลิกใช้ดังกล่าว